Stichting Buiten de Stad

Kunst op ongebruikelijke plaatsen

Stichting Buiten de Stad wil een bijdrage leveren aan initiatieven om kunstuitingen op ongebruikelijke plaatsen mogelijk te maken. Binnen de kaders van de stichting kunnen hiervoor projecten worden uitgevoerd. De stichting ondersteunt initiatiefnemers en theatermakers met haar kennis en netwerk en een organisatorisch - financieel kader. Initiatiefnemers kunnen projecten bij de stichting aanmelden.

Project publicaties